Sexmästeri

Ett sexmästeri är den del av en studentförening som är ansvarig för att anordna sittningar, fester och andra roliga aktiviteter som inte är studierelaterade. Ett sexmästeri leds av en sexmästare, i SVIKs fall är detta Josefine Eriksson. Alla SVIKare är välkomna att vara med i sexmästeriet och således vara med och anordna ovanstående aktiviteter.

SVIK har en sexmästerigrupp på Facebook som ni hittar här: Sexmästeriet på Facebook.