IMG_1774.jpg

Erica höglund

Ordförande

Ordförande är ytterst ansvarig för SVIKs fortlöpande verksamhet. Det är ordförande som håller i styrelsemöten, skapar och håller kontakt med SVIKs samarbetspartners och andra studentföreningar. Ordförande står även som firmatecknare tillsammans med ekonomiansvarige.

Ålder: 23 år

Från: Stockholm

Program: Politices kandidat

E-mail: ehoglund76@gmail.com

 

mats andersen

vice ordförende

Som vice ordförande så är uppgifterna bland annat att leda möten när ordförande inte kan närvara och att agera stöd och hjälpa till i alla möjliga angelägenheter som rör styrelsen. Som utbildningsansvarig så går man på möten med den utbildningsansvariga på Kåren varje månad. Samt att man närvarar på de programråd som hålls på de olika utbildningarna i SVIK. 

Ålder: 26 år

Från: Uddevalla

Program: Samhällsanalytiker

E-mail: argemats@gmail.com

61194494_650270042111113_329712175318827008_n.jpg
 
IMG_1787.jpg

josefine eriksson

sexmästare

Sexmästaren har huvudansvaret över att anordna evenemang för medlemmarna i föreningen. Sexmästaren sitter som ordförande för utskottet Sexmästeriet och har i uppgift att leda dessa möten och se till att de beslut som fastställts under mötet utförs. Som sexmästare tar man också ett aktivt deltagande i olika samarbeten med de andra Sexmästarna i andra studentföreningar för att gemensamt hålla i olika evenemang.

Ålder: 20 år

Från: Munkfors

Program: Politices kandidat

E-mail:  josefinesofia@hotmail.com

 

nathalia kullander

Ekonomiansvarig

Tillsammans med SVIKs ordförande är ekonomiansvarige firmatecknare för föreningen och bär det yttersta ansvaret för dess ekonomi. 

Jobbet går ut på att sköta en fortlöpande bokföring över SVIKs transaktioner, fakturera/betala fakturor, deklarera samt kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen. 

Ålder: 22 år

Från: Karlstad

Program: Politices kandidat

E-mail: nathalia.kullander@hotmail.com

IMG_1762.jpg
 
61025122_875969179453822_4875901699123838976_n.jpg

Filip bäcklund

polriks representant

SVIKs representant i PolRiks sitter inte bara i SVIK styrelsen utan också i vår paraplyorganisation, PolRiks, styrelse. Arbetet som PolRiks representant kan handla om allt ifrån att organisera årsmöten till att söka nya spännande samarbetspartners till organisationen genom PolRiks.

Ålder: 22 år

Från: Hudiksvall

Program: Politices kandidat

E-mail: filipbacklun96@gmail.com

 

Andi shamon

Sekreterare, ansvar för SVIK:s hemsida och sociala medier

Sekreteraren är ordförandes högra hand och har även regelbunden insyn i resterande styrelsemedlemmars löpande arbete. Förutom att föra protokoll under samtliga möten har sekreteraren även huvudansvaret för alla våra sociala medier samt hemsidan. Som sekreterare är man huvudpersonen vad gällande kommunikation inom styrelsen och ut mot SVIKs medlemmar.

Ålder: 21 år

Från: Stockholm

Program: Politices kandidat

E-mail: sekreterare.svik@student.kau.se

61729172_2349227501825547_2088951198034952192_n.jpg
 
IMG_1734.jpg

frida malinen

Vice sexmästare

Vice sexmästaren är sexmästarens högra hand och hjälper till att planera kommande events som föreningen styr upp. När sexmästaren inte kan närvara är det vice sexmästaren som tar över ansvaret för eventen ni planerat och konstruerat in i minsta detalj. 

Ålder: 19

Från: Fagersta

Program: Samhällsanalytiker

E-mail: fridamalinen@hotmail.com

 
61287260_1270616816434640_2238598269628317696_n.jpg

djamal sheh gibril

Ordförande för idrottsutskott

Ordförande för Idrottsutskottet tar hand om evenemang där fler fysiska aktiviteter ingår. Idrottsutskottet kommer att arrangera idrottsevenemang och turneringar mot andra föreningar.

Ålder: 20

Från: Skara

Program: Samhällsplanerare

Email: dshehgibril@gmail.com